Privacyverklaring

Felix Gimbrère, Praktijk voor Coaching en Ontwikkeling, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08169526, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. De verklaring legt uit hoe Felix Gimbrère met informatie omgaat over een geïdentifeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Enz enz….